Cyber Executives

Ansættelse af de rigtige cyberledere kræver en grundig forståelse af det organisatoriske landskab, samt overvejelser om det ansvar og mandat, de får i deres ledelsesrolle. Cyberledere er ikke kun nøglen til at definere cybersikkerhedsstrategier, men er vigtige figurer i virksomheders evne til at tiltrække og fastholde talenter og udvikle teams.

For at øge sandsynligheden for en vellykket ansættelse, er det vigtigt at sikre, de indledende overvejelser er gjort, og sikre, at ledelsen er aktivt engageret i processen. Er ansvarets rolle klart beskrevet? Hvad er organisationens nuværende (IT) modenhedsniveau? Overvej de eksterne og interne faktorer for cybersikkerhed. Er mest outsourcet eller? Kræver rollen en teknisk eller strategisk kompetence?

Ræk ud for rådgivning

Camilla Treschow Schrøder

Camilla har mere end 20 års erfaring indenfor Tech rekruttering og har siden 2018 arbejdet med eksklusivt fokus på cybersikkerhed. Camilla er stifter og instruktør på den nye Cyber Information Security Leader (CISL) uddannelse og aktiv i offentlige diskussioner om cyberlederens rolle og markedskløften for talenter.

Mail: cts@treschowson.com

Mobil: +45 41 27 12 57